سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » هوش مصنوعی


هوش مصنوعی

اطلاعیه در خصوص دروس هوش مصنوعی، شیوه ارائه مطالب و مبانی برنامه نویسی استاد پدرام

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان میرساند کلاسهای شیوه ارائه مطلب(کارشناسی ناپیوسته مشخصه ۲۸۵۷) و مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(کارشناسی پیوسته مشخصه۲۴۳۱ ) استاد پدرام در روز سه شنبه ترم جاری به دلیل رعایت سقف مجاز واحد و تداخل ساعتی به استاد محسن کجباف بدون تغییر روز و ساعت آنها واگذار […]

لیست کلاسهای جبرانی اردیبهشت ۹۲ استاد پدرام در دانشگاه آزاد آبادان

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم میرساند کلاسهای جبرانی اردیبهشت ۹۲ استاد پدرام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان به شرح زیر می باشد : ۱- زبان ماشین و اسمبلی مقطع کاردانی ۲۴ اردیبهشت ۹۲ ساعت ۱۲-۹ کارگاههای ساختمان امام صادق (ع). ۲- زبان ماشین و اسمبلی مقطع کاردانی ۲۴ اردیبهشت ۹۲ ساعت ۱۸-۱۵ کارگاههای ساختمان […]

اطلاعیه در خصوص دروس مباحث ویژه و هوش مصنوعی

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی میرساند مجوز اخذ درس هوش مصنوعی با مشخصه ۲۲۱۲ استاد پدرام و مباحث ویژه با مشخصه ۲۲۰۰ استاد پورعلی به دلیل تراکم این دو سکشن به هیچ عنوان صادر نمیگردد ، لطفا از مراجعه حضوری در این خصوص به مدیر گروه ، اساتید یا کارشناس […]