سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » پایان ترم


پایان ترم

اطلاعیه در خصوص امتحانات میان ترم و پایان ترم استاد کجباف

امتحانات میان ترم استاد کجباف مورخ ۱۸/۹/۹۴ به شرح ذیل می باشد: معماری کامپیوتر مشخصه ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ ساعت ۹ صبح کلاس ۵۱۲ -۵۱۳ مباحث ویژه ساعت ۱۵ کلاس ۵۱۶ امتحانات پایان ترم استاد کجباف چهارشنبه مورخ ۱۸/۹/۹۴ به شرح ذیل میباشد : آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی ساعت ۱۳ کارگاه ۱ مبانی اینترنت ساعت ۱۴ […]

توضیحات در مورد امتحان پایانی برنامه سازی سیستم استاد پدرام

بارم سئوالات ۱۴ نمره تشریحی و ۶ نمره مربوط به میانترم است پاسخ سئوالات توسط دانشجو در برگه چرکنویس بوسیله کاربن یا دستنویس وارد شود که پس از امتحان برگه های چرکنویس تحویل دانشجو داده می شود و پاسخها تا پایان روز ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۲ به ایمیل ali.pedram1391@hotmail.com ارسال شود. زمان امتحان ۱۵۰ دقیقه […]

نکاتی در مورد برگه های پایان ترم درس برنامه سازی سیستم استاد پدرام

نکاتی در مورد برگه های پایان ترم درس برنامه سازی سیستم ۱- نمره برگه ها امروز ثبت میشود. ۲-برنامه های ارسالی خیلی از دانشجویان کپی همدیگر بود و با برگه شان تناقضاتی داشت که نمره آن سئوال به هیچیک از دانشجویان تعلق نگرفت. ۳- برای اینکه دانشجویان خودشان سئوالاتی که کپی همدیگر هستند که معمولا […]