سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » پایگاه داده جبرانی


پایگاه داده جبرانی

جزوه درس پایگاه داده جبرانی / کارشناسی ارشد ، دکتر یکتایی

دانشجویان محترم ، به منظور دریافت اسلایدها و کتاب پایگاه داده جبرانی مقطع کارشناسی ارشد نرم افزار ، دکتر یکتایی از لینک های فوق استفاده نمائید : دریافت فایل اسلاید پایگاه داده جبرانی ، دکتر یکتایی دریافت فایل کتاب پایگاه داده پیشنهاد شده توسط دکتر یکتایی