سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » پروژه پایانی


پروژه پایانی

جلسه توجیهی و راهنمایی دروس پروژه پایانی و کارآموزی استاد پدرام

جلسه توجیهی و راهنمایی دروس پروژه پایانی و کارآموزی استاد پدرام هر هفته یکشنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۶ در کارگاه شماره ۱ واقع در ساختمان امام صادق ع می باشد که این ساعات مشاوره دروس کارآموزی و پروژه تا آخر ترم ادامه دارد حضور در یکی از جلسات برای دانشجویان این دو درس الزامیست.