سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » کارت ورود به جلسه


کارت ورود به جلسه

زمان بندی پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم مهر ۹۴

زمانبندی  پرینت کارت ورود به جلسه  امتحانات نیمسال اول ۹۵-۹۴ چهارشنبه    ۲۵/۰۹/۹۴        تمام رشته ها      ورودی ۹۴ شنبه          ۲۸/۰۹/۹۴        تمام رشته ها      ورودی ۹۳ یکشنبه       ۹۴/۰۹/۲۹         تمام رشته ها     ورودی ۹۲ دوشنبه       ۹۴/۰۹/۳۰        تمام رشته ها      ورودی ۹۱ سه شنبه    ۹۴/۱۰/۰۱        تمام رشته ها      ورودی  […]