سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » کارشناسی ارشد کامپیوتر


کارشناسی ارشد کامپیوتر

لیست برنامه درسی (سرفصل) رشته کامپیوتر کارشناسی ارشد

دانشجویان محترم رشته کامیپوتر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان می توانند از لینک ذیل سرفصل دروس این رشته را در قالب فایل PDF دریافت نمایند. دانلود لیست (سرفصل) برنامه درسی رشته کامپیوتر دوره کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر و سایر رشته ها

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد کامپیوتر و همچنین سایر دانشجویان رشته های دیگر در مقطع کارشناسی ارشد نسبت به بررسی فایل دانشجویی خود از طریق آدرس http://178.238.205.2 اقدام نمایند. دانشجویان ترم اول کارشناسی ارشد به منظور ورود به این سامانه پس از وارد کردن شماره دانشجویی در بخش رمز عبور شماره شناسنامه خود را وارد نمایند.