سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » کار دانشجویی


کار دانشجویی

شرایط «کار دانشجویی»در دانشگاه آزاد

مدیر کل خدمات رفاهی دانشجویی دانشگاه آزاد از بازنگری آیین‌نامه کار دانشجویی خبر داد. دکتر طهمورث آقاجانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تغییرات آیین‌نامه کار دانشجویی در دانشگاه آزاد، گفت: به منظور بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ایجاد زمینه مناسب کسب تجربه برای دانشجویان و […]