سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » کنکور


کنکور

اطلاعیه / تغییر در تاریخ امتحانات پایان ترم دانشجویان

احتراما به اطلاع دانشجویان محترم رشته کامپیوتر میرساند تاریخ برخی از امتحانات پایانی ترم جاری به دلیل برگزاری کنکور تغییر نموده است لطفا تاریخهای امتحان خود را چک کنید در صورت هر مشکلی با ایمیل استاد پدرام مدیر گروه محترم رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی به آدرس ali.pedram2007@gmail.com اطلاع دهید.