سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » 217.219.230.20


217.219.230.20

خرابی موقت سامانه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

به دلیل مشکل فنی بوجود آمده در سامانه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان امکان دسترسی به این سامانه بصورت موقت قطع می باشد ، این مشکل در حال برطرف شدن می باشد و بزودی با رفع مشکل دانشجویان محترم میتوانند به سامانه مورد نظر به آدرس http://217.219.230.20 مراجعه فرمایند .